*** UPDATE***
ANNULERING ALV EN CONTACTDAG OP 12 SEPTEMBER

Aan alle leden,
Door de sterk stijgende besmettingsgraad van het Covid-19 virus in Amsterdam hebben we in overleg met het VU/AMC Amsterdam helaas moeten besluiten de ALV/contactdag van 12 september niet door te laten gaan.
De risico`s zijn onverantwoord hoog voor onze kwetsbare groep.
We hebben afgesproken met het VU/AMC dat alle mensen die een voordracht zullen houden deze zullen opnemen en ter beschikking stelen aan onze vereniging zodat deze met jullie gedeeld kan worden. Op welke manier en op welke termijn is op dit moment nog niet bekend.
Hiermee bereiken we in ieder geval dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.
Wanneer de volgende ALV/contactdag zal zijn hoort u van ons zodra wij inzicht hebben in de daarbij horende risico`s.
Als u nieuwsgierig ben naar de stukken van de vereniging kunt u dit aangeven bij onze secretaris deze is te bereiken via de email: secretariaat@hae-qe.nl. Hij zal u deze dan toesturen.

Met vriendelijke groet,
Jan van Leeuwen
Vereniging voor Angio Oedeem

 

**UPDATE**   Helaas zijn we genoodzaakt om de voorgenomen bijeenkomst in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus te verplaatsen naar een nieuwe datum: 12 september 2020.

Het bestuur van de Vereniging voor Angio Oedeem nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en Landelijke Contactdag.
Plaats:
Amsterdam  UMC
Locatie AMC, Collegezaal 1
Meibergdreef  9
1105 AZ Amsterdam

Aanvang 10.30 uur          Zaal open 10.00 uur

Voor de organisatie willen wij u vragen of u aan kan geven met hoeveel personen u denkt te komen en met hoeveel personen u aan de lunch wilt deelnemen.
Ten behoeve van de catering verzoeken wij u om het 20 augustus door te geven via e-mail info@hae-qe.nl  of  secretariaat@hae-qe.nl of telefonisch:  06 – 459 621 05

 Met een vriendelijke groet,

De bestuursleden van de Vereniging van Angio Oedeem

Programma ALV  Zaterdag, d.d. 12 september 2020

10.00 uur         Zaal open
10:30 uur Opening Danny Cohn/Jan van Leeuwen
10:35 uur Voorlichting over HAE en AE : de Cyberpoli (Lex Winkler, stichting artsen voor kinderen)
10:45 uur Diagnostiek HAE (Christine Kramer Sanquin)
11:15 uur Bespreking van huidige behandelingsmethode en nieuwe therapeutische opties voor HAE (Danny Cohn)
12:00 uur Ervaringen met nieuwe behandel mogelijkheden (3 patiënten die hebben deelgenomen aan onderzoek)
12:15 uur Michal Rutkowski  (Vice- president HAEi)
13:00 uur t/m 14.00 uur Lunch
14:00 uur Bijwerking Centrum LAREB (Gerda Weits bijwerkingen medicijnen)
15:00 uur ALV alleen voor leden (Niet leden kunnen zich ter plaatse inschrijven door het lidmaatschapsgeld ad € 22,50 per jaar direct te voldoen )

Agenda
Opening vergadering
Mededelingen
Notulen ALV, d.d. 30 maart 2019
Financiën;
– Verantwoording boekjaar 2019,
– Financieel verslag 2019,
– Kascommissie,
– Verkiezing nieuwe kascommissieleden,
– Begroting 2020. Er is geen activiteitenplan 2020, omdat veel dingen ad-hoc   gebeuren. Wij hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de vaste posten,
– Verkiezing kascommissie.
Huisartsenfolder (Charles Picavet)
Verslag workshop HAEi Warchau
World conference HAEi Frankfurt, d.d. 15, 16 en 17 mei 2020
Rondvraag (vriendelijk verzoek om deze vragen een paar dagen van te voren bij ons in te dienen, zodat wij de antwoorden kunnen voorbereiden. Direct vragen op de vergadering mag uiteraard ook)
16:00 uur Uiterlijk sluiting van de ALV dag.