Bij de keuze voor Ruconest als medicijn kan men gebruik maken van Eurocept Homecare, een service die door Pharming, de farmaceut, wordt betaald.

Eurocept Homecare werkt nauw samen met Pharming als fabrikant van Ruconest. Dit om het gebruik van Ruconest voor de patiënt een stuk makkelijker te maken. 
Eurocept beschikt over een team van 60 vaste verpleegkundigen en 50 flexverpleegkundigen, die samen zorgen voor een 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid. Er is al ruim 20 jaar ervaring met infuus- en injectietherapie, met instructie en coaching aan huis. De behandelend arts moet de patiënt aanmelden voor homecare en dan wordt al het bovenstaande verzorgd en de kosten worden betaald door Pharming. De verpleegkundige kan zijn/haar werk doen, maar ook altijd zorgen voor een recept, zodat de medicijnen altijd in huis zijn. Voor meer informatie zie http://www.eurocept.nl/thuiszorg