Uit het land komen er nog steeds berichten naar het bestuur dat er discussie kan ontstaan aan de balie van de apotheek bij het leveren van Cinryze. Ondanks informatieverstrekking vanuit Sanquin naar de apothekers toe blijkt een aantal nog niet op de hoogte te zijn van de huidige gang van zaken. Indien u wordt verzocht om voor Cinryze bij te betalen, is het verstandig om dat niet zonder meer te doen, maar de apotheker eerst te wijzen op het feit dat de prijs van Cinryze verlaagd is en dat bij Sanquin nadere informatie te halen is over de gang van zaken. Laat u niet verleiden tot bijbetaling, want dat is niet nodig!!!!